Посочване с писалка


направено за писане

Това е комплект от професионална писалка

За посочване можете да използвате и друго, например писалка, лазерна показалка или линия. Всяко от тези неща се възприема като продължение на пръста и ви доближава повече до вашия събеседник.
Тези помощни средства наистина изпълняват функцията на пръст за насочване на вниманието, но могат също така да бъдат използвани да имитират атака.
Посочването с писалка или друго помощно средство по време на разговор е подобно на отмятането на косата – използвате нещо допълнително, за да привлечете погледа на някого. Ако използвате писалка, за да насочите вниманието на някого, това създава също едно продуктивно чувство:
„Ама вие какво си мислите, ние тук работим“.

Какво да следим:

Кога някой го използва като разговорно оръжие.
Използването на писалка намалява разстоянието между вас и другия човек; това може да се възприеме като нахлуване в пространството му.

писалка с лазер

Типична писалка но с лазер

Човек може да използва писалката, за да изпрати послание за усърдие и сътрудничество, но когато я използва в обвинение, тя може да изглежда като меч.
Размахвайки я, отстрани може да изглеждате така, сякаш про¬низвате пространството между двама ви.

Над какво да работим:

Използвайте жеста, за да повлияете на действията на опонентите си.
Да кажем, че седите на масата за подписи с някого.
Посочвате всяка клауза в договора с писалката, като насочвате погледа на човека срещу вас към сферите, които искате да подчертаете.
Той ще е до такава степен прикован от движението на писалката, че ще можете да го водите като кученце на каишка!
И още нещо – заради намесването на писалката готовността му за сътрудничество ще е много по-голяма, отколкото ако използвате показалец, който по принцип изглежда по-авторитарно.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.