Потупване по гърба, приятелски жест


добри приятели

Добрите приятели си правят подобни жестове един на друг

Потупването може да бъде много успокояващ жест. Използваме го при децата, особено малките, когато наистина са наранени. Някои спе­циалисти смятат, че потупването е особено успокояващо, защото така вие отразявате биенето на сърцето на другия човек – много бързо, кога­то е наранен и много бавно, когато е на път да заспи. Но докато този жест е много ефикасен при децата, той може да бъде също така презри­телен или откровено унизителен при възрастните.

Когато отразява предполагаема липса на близост. Подобен жест може да е много ефикасен начин за завършване на прегръдка. Наскоро анализирах един запис, в който Хилари Клинтън обявява, че се включва в президентските избори за 2008 г. Двамата с Бил Клинтън бяха на сцената, тя току що бе обявила намерението си, когато последва потупването. Бил я прегърна с онзи вид прегръдка, която сякаш казва: „Брей, ставаме нещо като колеги!“ и я потупа три пъти по гърба. Това бе един много приятелски жест, но не и такъв, който може да се очаква от семейна двойка с продължителни нежни взаимоотношения.

Потупването е по-мъжко докосване и незави­симо дали го правят или получават, мъжете помнят подобни жестове от ученически години, когато са били на спортната площадка. Мъжете и жените го използват също така, за да успокояват някого. Но внимавай­те: потупването понякога може да изглежда покровителствено и сниз­ходително, сякаш казвате: „Спокойно, малкия, не се ядосвай!“

Бях на конференция в югозападните щати точно в началото на поли­тическата кампания. Докато седях с мой колега по време на официал­ния обяд, един местен политик се приближи, за да се срещне и запознае с присъстващите. Той направи обиколките си през залата, като спира­ше до всяка маса, за да поздрави хората. Беше невероятно красив мъж.

Какво да направим за да е качествено нашето потупване ?

Той се приближи до нас и аз се изумих, като го видях да се навежда над лицата на хората, да се ръкува с тях, и после – напълно безпричинно да ги потупва. Да, знам, много политици го правят, защото се опитват да изглеждат любезни и сърдечни. Проблемът беше, че той докосваше жените по горната част на ръцете и раменете, близко до зоната, която никой непознат мъж не би докоснал. Когато дойде до мен, аз му пода­дох визитната си картичка и казах: „Трябва да поговорим“.

добри приятели

Да си радостен да видиш близък човек

След като той се отдалечи, друга жена на масата се обади: „Бих гла­сувала за него заради това как изглежда, но защо ме докосна? Не е ли отвратителен начинът, по който те потупва по рамото?“

Бях толкова сигурна, че мъжът излага на риск политическата си ка­риера, че реших да му изпратя писмо, в което да напиша: „Може и да не спечелите, и ще ви кажа защо“. Но преди да се стигне до това, той ми се обади и ме покани в офиса си, преди конференцията да завърши.

Първото, за което говорихме беше, че той никога не би трябвало да надвисва над хората, докато те седят. По дефиниция стоящите притежа­ват цялата власт, а седящите се чувстват невероятно уязвими. А той се ръкуваше, завираше се право в лицата им и после ги докосваше.

Много политици го правят, защото се опитват да изглеждат приятелски наст­роени и радушни, но това ги излага на голям риск. После заедно с въпрос­ния политик започнахме да развиваме правилното, почтително отно­шение – как би трябвало да се наведе, за да стисне ръката на някого, как да му се усмихне, колко различни са усмивките и, разбира се, къде, по коя част на тялото би трябвало да докосва хората. Когато си политик има много причини за докосване – така се създава мигновена връзка с хората, която ще е трудно да забравят, но трябва да знаеш как и кога да го направиш.

share button


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.