Прегръщане през раменете


прегръдка

Две влюбени гълъбчета

При тази прегръдка обикновено по-високият от двамата (често мъжът в двойката мъж/жена) е този, който обгръща раменете на другия.
Двой¬ките обикновено се движат по този начин, особено ако са с различен ръст – толкова удобно е за едно високо момче да отпусне ръка през раменете на момичето, а за нея – да обвие ръка около кръста му.

Какво да следим:

Когато това е еднопосочно.
В моменти на празнуване и поздравления може да видите хетеросексуален мъж да прехвърля ръка през раменете на друг мъж и да казва:
„Добра работа!“ или „Браво на теб!“ Тази еднопосочна прегръдка няма нищо общо с мъжката сексу¬алност и може да се види много по-често, отколкото фронталната пре¬гръдка, тъй като се възприема като несексуална.
Но понякога тя може да бъде нежелана – и тогава се нуждаете от стратегия, за да я отхвърлите.

Как да я използваме:

Само когато я искате.
Когато видите, че някой се приближава и се кани да прехвърли ръка през раменете ви, а вие не го искате, най-добре е да се обърнете с гръб към него и невинно да се измъкнете от прегръдката.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.