При съответна профилактика ракът на дебелото черво може да се излекува напълно


дебело черво

Този камък може да те убие

Това твърдение може да бъде подвеждащо.

От една страна, е ясно, че ракът се лекува по-добре, ако се открие по-рано.

От друга страна, известната швейцарска „Лига за борба с рака“ обяви през февруари 2004 г.,

че не препоръчва обща профи­лактика за рак на дебелото черво – въпреки че този карцином с около 58 000 нови случаи и 30 000 смъртни случаи годишно спада към най-разпространения вид рак в Германия.

Швейцарците се аргументират с недостатъците на профи­лактичните прегледи,

при които се търсят полипи – доброка­чествени форми,

предхождащи стадия на рак.

Но не всички тумори на дебелото черво се развиват от полипи и не всички полипи могат да бъдат открити – затова в много случаи ракът не се открива в начален стадий.

Освен това само малка част от доброкачествените образувания,

които се откриват при прег­лед и се отстраняват, прерастват в тумор.

По-голяма част от пациентите биват излагани на риск – наистина малък,

но все рак съществуващ – от интервенция,

зелен цвят

Това оцветено в зелено е дебелото черво

от която нямат полза.

Това аргументацията срещу профилактиката за всички.

Освен това няма научни данни за намаляване на смъртните случаи вследствие на профилактични прегледи за рак на дебелото черво.

От всичко това следва изводът,

че ползата от такава профи­лактика не е убедително доказана.

По-важно, по мнението на „Лига за борба с рака“,

е индивидуалната преценка на риска,

например дали роднини са били засегна­ли от болестта (завишен риск от рак) или дали човек яде много родове и зеленчуци и се движи активно (нисък риск).

сподели ме


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.