При старите мъже количеството на семенната течност вече не е толкова голямо, както при младите


клетка

Яйцеклетката така бива оплождана

При старите мъже действително сперматозоидите вече не са така подвижни и пъргави както при младите. Но със своите три милилитра старите господа и с капчица не отстъпват на

мъжете от контролната група на младите. Сперматозоидите на възрастните проникват също толкова настъпателно в женската яйцеклетка, колкото и тези на младите. Освен това семенната течност на 60- до 90-годишните дори

съдържа средно 125 ми­лиона сперматозоидни клетки на милилитър срещу приблизи­телно 75 милиона сперматозоидни клетки при младите мъже. Вероятно това се дължи на факта, че по принцип старите мъже не изхвърлят толкова често семенна течност колкото младите.

Доста съмнителното правило, че „след хиляда изстрела с пушката патроните свършват“, си е чиста легенда. Не е вярно, че мъжете разполагат с едно определено количество сперма. Сперма и семенна течност се образуват в мъжкото тяло до много късна възраст. Впрочем и в организма на старите мъже се произвежда нова сперма. След всяко семеизпразване в тес­тисите, семенните каналчета и простатата се образува нова сперма. Все пак не толкова добре стоят нещата с качеството на спермата в късна възраст. С нарастването на възрастта опло-дителната способност на сперматозоидите намалява. Сперма­тозоидите остаряват – дори когато това не може да се забеле­жи с просто око отвън. На около 50-годишна възраст при мъ­жете приблизително 30 процента от ДНК-веригите в спермато­зоидите имат някакво нарушение. И тази възраст се явява приблизително прагът, след който настъпва значителен спад в оплодителната способност. Дори и когато в късна възраст за­родишните клетки под микроскоп изглеждат все още „нормал­ни“, значителна част от тях вече са увредени.

бутони за социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.