Пушенето уврежда сърцето, нанася щети на кръвообращението и допринася за образуване на рак


раково състояние

За да се откаже се иска голяма смелост

Не трябва да подминаваме и едно друго вредно въздействие на пушенето: то разрушава костната тъкан и прави костите податливи на чупене, тъй като води до намаляване на плътността на костите. През 1976 г. тази взаимозависимост е описана за първи път, но дълго време се спореше по това, колко тежки са уврежданията.
Ето защо учени от Лондон обобщиха и направиха задълбочен анализ на литературата, която отразява досегашното научно познание по въпроса. Включени бяха доклади относно плътността на костите при 2 156 пушачи и 9 705 непушачи, както и на 3 889 случая на счупване на шийката на бедрената кост при пушачи и непушачи.
Оказало се, че плътността на костите при жените преди настъпване на критическата възраст както при пушачките, така и при непушачките е почти еднаква. След отминаване на климактериума загубата на костно вещество при жените-пушачки в сравнение с непушачките била по-силно изразена. С нарастването на възрастта тази разлика също нараствала. Докато рискът от счупване на шийката на бедрената кост за пушачки и непушачки при 50-годишните жени все още бил еднакво голям, то при пушачки на 60 години той вече бил 17 процента по-голям. На 70 години рискът е с 41 процента по-голям, на 80 години дори със 71 процента. Съотнесено към цялото население, всяко осмо счупване на шийката на бедрената кост може да бъде разглеждано като следствие от пушенето. При мъжете може да се наблюдава подобна тенденция, но засега данните недостатъчни.

бутон за социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.