Ръце зад гърба


ръце отзад

Защо ли понякога поставяме ръцете си зад гърба ?

Когато сме уплашени имаме склонност да се свиваме в ембрионална поза, вероятно за да предпазим сърцето и другите държим ръцете си зад гърба, казваме на околните, че не ни е страх от тях.
Тази стойка не е само доверие – тя е свързана с увереност и превъзходство.
Когато един човек хваща ръцете си зад гърба, казва на останалите:
„Ти си толкова безобиден, че мога напълно да се разоръжа пред теб без всякакъв страх“.
Той охотно оставя открити всич¬ките си нервни окончания, така както и шията, сърцето и корема си, без следа от тревога.

Какво да следим:

Кога се прави от гняв.
Когато някой хваща китките си зад гърба, което изглежда много подобно на уверената стойка с ръце на гърба, той несъзнателно излъчва безсилие и нарастващ гняв и сякаш изпитва нужда сам да се удържа.

Над какво да работим:

Използвайте го, за да покажете самоувереност пред света.
Тази стойка, когато е направена добре, може да излъчва тотална непринуденост и превъзходство в дадена ситуация.
Хванете ръце зад гърба, използвайте зрителен контакт и се усмихвайте, за да кажете на човека срещу вас: „Аз съм уверен, ти няма да ме нараниш, аз също не те заплашвам“.

бизнесмен

Винаги ли трябва да слагаме ръцете ти отзад ?

Испанското кралско семейство използва „смокиновото листо“ на погребение на шестима войници от Европейския съюз, убити в Ливан.
ТЯЛОТО е богат източник на сигнали за това какви сме и какво чувстваме.
Четейки тялото, можем да видим както открит израз на истинска емоция, така и нишки към потайни мисли, които околните не биха искали да бъдат видяни.
Но никой от тези сигнали не съществува във вакуум.
Не можем да получим цялостна картина на езика на тялото, ако говорим само за начина, по който телата ни реагират едно спрямо друго в пространството.
Всички тези изражения на лицето, както и сигналите на тялото са в състояние на постоянна промяна – прииждат и си отиват, приближават се и отминават, докосват се и се отдръпват. Нека погледнем сега как човешките същества разбират и определят своето собствено пространство и как това разбиране обуславя на кого позволяваме да ни докосва.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.