Ръка към главата


главата с ръка

Това когато стане сте подтиснът

Някои жестове от тази група спадат към сигналите ,Да не чуе дяво­лът“.

След като прочетете за тях, може би ще си помислите, че е по-мъдро да не вдигате никога отново ръка към главата.

Ръка към главата издава притеснение

Причината е, че почти всички тези жестове издават безпокойство.

Преди години работех с висш мениджър, който подръпваше устната си първия сигнал за неприятности в работата.

Преките му подчиненили .

След като прочетете за тях, може ои ще си помислите, че е по- мъдро да не вдигате никога отново ръка към главата.

Причината е, че почти всички тези жестове издават безпокойство. Преди години работех с висш мениджър, който подръпваше устната си при първия сигнал за неприятности в работата.

Преките му подчинени знаеха, че има проблем, ако Боб енергично започне да опипва горната си устна.

Не се бяхме замисляли много за това, докато един ден не звънна по телефона шефът на друг отдел да попита дали когато Боб е излязъл от срещата е подръпвал горната си устна, или се е усмихвал.

Тогава разбрахме, че тази малка частица от езика на тялото държи цели отде­ли в течение на това какво се случва по време на критични бизнес сре­щи.

Несъзнателният тик с ръка, използван от Боб, се бе превърнал в широко известен критерий, който показва дали една среща е минала гладко, или несполучливо.

споделяне във facebook


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.