Ръка върху главата


тъжен човек

Тревогата още повече те прави слаб

Това докосване е много грижовно, нежно докосване.

Ние докосваме децата си по главите и галим челата им, за да ги успокоим.

Докосване­то по главата е много сърдечно и утешително; може би затова избираме внимателно фризьорите и козметиците си и им плащаме сериозни суми да извършват магьосничествата си върху главите ни.

Дезмънд Морис нарича тези хора „лицензирани специалисти по докосване“ и казва, че тъй като винаги искаме повече докосвания, отколкото получаваме, ние плащаме на тези хора да го правят.

Когато това изглежда жест на снизхождение.

Тъй като родителите докосват децата си по главите през цялото време – сресват косите им, превеждат ги през многолюдна тълпа, хващат бузи­те им и ги целуват – когато възрастните правят същото по отношение на други възрастни, това може да изглежда снизходително.

болки

Понякога болките са ни най-малкия проблем

Според мен това докосване никога не бива да се прави несериозно или да се приема несериозно.

Специалистите казват, че хората с по-висок статус са с чув­ството, че имат по-голямо право да докосват хората с по-нисък статус, дори по такива по-лични части от тялото като например главата.

Нико­га няма да видите фен да си позволи да се приближи и да разроши коса­та на Бритни Спиърс, но тя със сигурност няма да изпита притеснение, защото вярва, че не само има правото, но и че фенът й би се почувствал поласкан от докосването.

Бъдете внима­телни по отношение на дързостта, която си позволявате спрямо други­те и се опитвайте да не пристъпвате границите им.

За създаване на връзка между вас и любимия ви човек.

Аз например знам, че когато съпругът ми ме целуне по челото, това изпраща тръпки по цялото ми тяло, защото за мен това е любящо, сърдечно докосване.

Използвайте го, за да задълбочите чувствата си; об­хванете главата на любимия си с ръце и го погледнете дълбоко в очите.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.