Ръкостискане, как да го правим най-добре


вид ръкостискане

Има много видове ръкостискания в днешно време

Най-вероятно ръкостискането е започнало да се използва през сред­новековието; войниците сигурно са се хващали един друг за ръцете, за да покажат, че не носят оръжие в ръкавите си.

Днес го използваме по същия начин, за да изравним силите в игралното поле, преди започва­нето на нови взаимоотношения. В света на бизнеса сделки се сключват с едно „ръкостискане“ и това се смята за много обвързващ физически контакт между двама души.

Дванайсетте погрешни начина за стискане на ръце. Като пръв физически контакт, който установявате с някого, ръкостис­кането е изключителна възможност да се постигне съгласие. Ръкостис­кането казва на другия, че се чувствате добре такива каквито сте, и че „сте удостоенни с честта“ да се срещнете с него.

Не се скъпете на ръко­стискане! На бизнес събития важи правилото: „Колкото повече – тол­кова по-добре!“, стига да го правите както трябва. Ще откриете, че има много начини да се прави погрешно, но че само един е правилният.

Нежелателно отпуснато ръкостискане

Едно от най-дразнещите ръкостискания е отпуснатото, сякаш държите размразено до стайна температура пиле. Цялата отговорност за ръкостискането е предоставена на другия човек, който е възможно да се почувства отхвърлен и леко обиден.

бизнес

Официалния вариант на ръкостискането

Други данни показват, че ръкостискането казва: „Аз съм слаб и имам самоуважение. Доминантно ръкостискане.

Всеки път, когато подавате ръка с обърната надолу длан, това се възприема като доминантно, надменно ръкостискане. Ако ви се случи на вас, просто бързо завъртете дланта си. Така че палецът на човека, с когото се ръкувате, да сочи отново нагоре. Ако другият не се поддаде – не обръщайте внимание, очевидно чувства огромна липса на лична сила, щом изпитва необходимост да доминира над вас по подобен начин.

Обърнатата нагоре длан при ръкуване може да е знак за подчинение и покорство. Така че също не е препоръчително тъй като веднага ви поставя в позицията на неуверен, слабохарактерен човек, който лесно може да бъде манипулиран. Затова бързо извъртете дланта си странично, при което ще сте в по-неутрална позиция.

споделяне в социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.