Разчитане на индивидуалните изражения на лицето


победа

Победата ни кара да се променим

Рядко се случва върху лицето да видим само едно изражение.

Най- често става дума за набор от такива – един или два лицеви израза са комбинирани с други сигнали от езика на тялото,

както и с определен тон на гласа или жестове с ръка.

Като при беленето на лук, започваме с най-горния слой – външните изражения,

които хората постоянно използ­ват – и постепенно си проправяме път към тези изражения на лицето,

които хората разкриват несъзнателно.

Да разгледаме някои от най-често срещаните.

лицето

Лицето на забавата

Сигнали, изпращани от очите и веждите

Когато погледнем лицата на околните, първо се фокусираме върху

очитем след това върху устните.

Някои от сигналите от очите ние можем да контролираме;

други се случват напълно автоматично.

Нека видим израженията, които правят очите ,,прозорец към душата“.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.