Разчитане на индивидуалните изражения на лицето


лицето

Бъди винаги готова за промените

Рядко се случва върху лицето да видим само едно изражение.

Най- често става дума за набор от такива – един или два лицеви

израза са комбинирани с други сигнали от езика на тялото,

както и с определен тон на гласа или жестове с ръка.

Като при беленето на лук,

започваме с най-горния слой – външните изражения,

които хората постоянно използ­ват – и постепенно си

проправяме път към тези изражения на лицето,

които хората разкриват несъзнателно.

Да разгледаме някои от най-чес­то срещаните.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.