Разширени очи


очите се разширяват

Чувството ида само

Както споменах по-рано, когато сме наистина изненадани или упла­шени, очите ни се разширяват.

При страх устата се дръпва назад и надо­лу;

при изненада очите стават по-кръгли и устата може да се отвори.

Ако не виждате отваряне на уста,

човекът срещу вас може би просто се опитва да изглежда наивен.

Може да се спори,

но този сигнал е често използван от жените,

за да покаже уязвимост –

„Нуждая се от силната ти ръка, за да бъда в безо-пасност!“

Вдигнатите вежди на Мерилин Монро бяха нейната запазена марка,

създадена да й придаде онзи невинен вид, който да провокира бащинска,

и едновременно с това, сексуална реакция у мъжете.

Какво да следим: Когато някой се опитва да прекъсне.

Ако говорите и някой разшири очи и едновременно с това наклони глава на една страна,

той може би се опитва да ви каже,

че прекалявате с безкрайното дър- дорене.

Очите казват: „Наистина ли? Това е очарователно!

А сега може ли да направя една забележка?

окото

Очите са чувствителни

Над какво да работим: Не прекалявайте с това на работното си мяс­то.

Преекспонирането на този сигнал може да ви накара да изглеждате сякаш сте постоянно учудени.

Не го използвайте в бизнес отношения.

Ще ви вземат или за тъп, или за човек,

който се преструва на невинен и наивен – а нито едното няма да ви е от полза.

социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.