Самоубийствата сред младите хора са по-чести


смърта

Смърта не си струва

Това е разпространена представа – може би защото самоу­бийството на млад човек се възприема по-трагично, отколкото самоубийството на възрастен. Делът на самоубийствата в ран­ния пубертет все пак е най-нисък и се покачва почти непре­къснато с възрастта. Особено драматично е покачването на броя на самоубийствата след 60-годишна възраст. Всяка втора жена, която посяга на себе си, е над 60 години. Причина за то­ва е, че на самоубийството в напреднала възраст обществото все повече гледа като на последен изход. И това е резултат не на последно място от дискусиите по въпроса за евтаназията и за ограничаването на медицинските услуги за възрастните. Освен това високият дял на самоубийствата с напредване на възрастта е в резултат на липсата на достатъчното внимание към старите хора, което като цяло те не пoлучaват в икономически рзвитото западно общество.

сподели бутон


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.