Съотношението на новородените момчета и момичета не зависи от обществените условия


бебе

Винаги новородени са сладики

Това е логично, тъй като дали ще се роди момче или момиче, зависи на първо място от случайното разпределение на хромозомите X или У в сперматозоида, който опложда яйцеклетката.

Но в специализираната медицинска литература е описано,

че в тежки времена на промяна или стрес за населението съотношението на половете може да се промени и да се родят по-малко момчета,отколкото момичета.

Приема се, че физиоло­гичната причина е по-големият брой на спонтанни аборти на момчета,

отколкото на момичета при жени, подложени на стрес.

нов живот

Никога не отавяйте така едно новородено

Не е известно защо се случва така.

Калифорнийски учен наскоро подложил на проверка тази хипотеза и изследвал разпределението на половете в Източна и Западна Германия от 1946 до 1999 г.

Според тази теория съот­ношението особено през 1991 г. би трябвало да сочи промяна в полза на новородените момичета в бившата ГДР,

когато източногерманската икономика бе съсипана и социално-иконо­мическият стрес за населението бе твърде голям.

Наистина, боят на новородените момчета в тези пет провинции през ни­коя година не е бил толкова малък, както през 1991 г.

Във все­ки случай това обяснение не е задоволително, тъй като и през 1990, 1992 и следващите години икономическото положение в Източна Германия не се подобри драстично.

бутони за споделяне


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.