Съществува ли понятието „обиди смущения в настроението“ ?


момче

Детето е много нещастно

За съжаление няма такова нещо.

Тази диагноза се появи преди известно време като нов синдром в специализираната литература.

Описанието и задълбоченият анализ на това психично заболяване бе представено от лекаря от Гьотинген Улрих Щреек по време на конференция.

Малко по-късно той бе публикуван в специализираното издание „Форум на психоанали­зата“.

Наистина Щреек подчертава в статията си, че доброто  настроение по-рано се е смятало за душевно състояние, към  което се стремим.

Но днес именно „упоритото поддържане на  добро настроение представлява патологично душевно състоя­ние, неподхождащо на реалността“, за което било характерно „малко или много подчертано еднообразие на душевното из­живяване“.

голяма жена

Жената е отчаяна

Дори събития, „които биха направили живота на средностатистическите граждани извънредно труден“, видимо не променят състоянието на засегнатото от заболяването лице.

„Напротив, настроението изглежда дори се подобрява.“

Имаше лекари и психолози, които се възмутиха от предста­вянето на новата болест в специализираната литература.

Някои посочиха свои подробни наблюдения по случая.

Общото за всички беше, че не забелязаха как авторът е искал да иронизи­ра достоверността в науката и изнамирането на нови смуще­ния, болести и синдроми.

Улрих Щреек декларира в статия, публикувана в следващия брой на специализираното издание, че научният му труд бил шега, която в никакъв случай не била насочена срещу изданието, а само срещу липсата на чувство за хумор на някои негови колеги.

социално споделяне


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.