Сексът отнема от физическите сили и енергия и води до по-ниски постижения


атлети

Не е лесно да си спортист

Един наставник на футболния отбор на нюйоркските янки веднъж много удачно формулира: „Сексът не вреди на момчетата. Само дето са подложени на ужасно напрежение, ако заради това по цяла нощ трябва да търчат след някое момиче.” Но непрекъснато слушаме за  и наставници, кои искат да забранят на „своите“ играчи половите контакти дните преди състезанията и посещенията на жените на състезателите в тренировъчните лагери – поне при футболистите е така. Това и до днес си остава оспорвана забрана.
За подобни ограничения при жените спортистки се чува рядко. Вероятно това състояние на нещата се дължи на старото суеверие, че с изхвърлянето на спермата и на заложената в оплодителна способност мъжете губели също така и част от своята сила и енергия.

Естествено при половия акт се изразходват енергия и резер­ви от сили. Но това не е всичко, което е важно в

плувец

Не всеки е готов да плува

спорта. Сек­суалната активност води също така до покачване на нивото на тестостерона при мъжете и до положителна промяна в настро­ението, до повишен съсредоточеност и усещане за жизнера­дост. А подобни позитивни усещания могат да доведат до по-висока борбеност, да породят желание за постигане на високи резултати и да предизвикат положителна агресивност. При ня­кои видове спорт това може да се окаже важно, за да се покачи мотивацията на състезателите за участие в състезанието, както и за укреване на бойния дух и волята за победа у спортистите.

бутони за социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.