Сигнал на гласа


високи струни

Високия глас не е полезен

Вокален тик, който по чудат и мил начин се вписва в непринуден разговор между приятели или приятелки, може да бъде абсолютно дразнещ на конферентната маса. Всички познаваме поне един човек, който има навика да превръща всяко твърдение във въпрос като повишава интонацията на гласа си.

Разговорите с такъв човек могат да бъдат трудни, защото никога не можете да сте сигурни дали от вас се очаква повече информация, или трябва да си отговорите сами на въпроса.

Как да преодолеем звученето на гласа, ако не е мелодичен

Дори без използването на думи гласът ни е мощен канал за невербална комуникация. Височината на гласа, тонът, темпото на речта и дузина други знаци издават много скрити и не чак толкова скрити знаци за на­шата личност, среда и намерения.

Един може да е гръмогласен бърборко, да излъчва сила и надмощие. Друг може да говори високо, с писукащ глас, което го прави да изглежда постоянно разтревожен. Човекът, гово­рещ с фалцетен въпросителен тон, например, се възприема като по-мал­ко авторитетен, колеблив и по всяка вероятност доста пасивен.

Една моя клиентка, Саманта, го беше разбрала от първа ръка. Саманта дойде при мен за помощ, за да отстрани тази напевност от гласа си, защото бе започнала да вижда колко й пречи този навик както про­фесионално, така и в социалните отношения.

надмощия между двама

Кой кого командва

Когато започнахме да работим заедно, я помолих да избере един па­раграф от някакъв текст – какъвто тя иска – и да го прочете силно пред записващо устройство. Тя си избра параграф от един ежедневник и го прочете в микрофона.

Докато слушаше записа, Саманта се чуваше така, както я чуваше светът – и това й даде още по-голяма мотивация да се промени.

Слушахме записа отново и отново и прекъсвахме – колко често ин­тонацията й се повишава по този начин? При какъв вид изречения? До каква степен се вдига? Саманта си тръгна от офиса ми с инструкции да записва този параграф всеки ден, отново и отново, и при всеки опит да

се опитва да понижава високите тонове в края на разказните изречения и да кара гласа си да звучи по-авторитетно.

Тази техника е прогресивна – като слушаше записа си от предишния ден, Саманта постоянно изграждаше новия си успех ден след ден, вмес­то само да сравнява първоначално направения запис. В резултат тя на­предна много бързо.

Резултатите бяха впечатляващи. След три седмици тя се върна в офи­са ми и сравнихме последния запис с първия, направен при мен. фалцетните й тонове значително се бяха подобрили. Веднъж успяла да се осво­боди от този тик, тя се въодушеви да направи повече за подобряването на гласа си. Използвахме същата техника, дори същия параграф, за да й по­могне да увеличи скоростта, с която говори. Тя отново се записваше все­ки ден и продължи да напредва.

Когато се върна в офиса ми след две седмици, изпробвахме я върху нов текст, който никога не беше виждала. Тя се зарадва да чуе, че говорът й е станал по-шлифован – уверен, автори­тетен, гладък и бърз – и то за малко повече от месец!

С няколко обикно­вени промени в гласовите й сигнали, тя радикално промени начина, по който хората щяха да гледат на нея през останалата част от живота й. Разбира се, Саманта трябваше да продължи да се упражнява, докато това се превърне в нейна втора природа, но трудната част беше свършена.

бутони към социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.