Скептични вежди


вежди скиптични

Веждите са чувствителни

Този сигнал беше прославен от Джон Белуши и Джак Никълсън.

Ако някой вдига едната си вежда,

докато му говорите, и може би леко се усмихва,

лесно е да се допусне, че не ви взема насериозно,

смята, че преувеличавате, или не вярва в онова, което казвате.

Използвана шего­вито, вдигнатата вежда може да бъде проява на флирт,

но по същността си тя е знак за дълбок скептицизъм.

Този знак най-често се наблюдава между приятели

, които се шегуват един с друг,

но може също така да се мерне и по време на рекламиране на стока.

Ако случаят е такъв,

сериоз­но ще трябва да се потрудите,

за да осъществите продажбата.

Какво да следим: Когато ви из­ключват нарочно от жеста.

скептични вежди

Веждите са интересни

Да ка­жем, че сте на съвещание, правите презентация и виждате един от не особено почтените ви колеги да вди­га скептично вежда.

Не го игнори­райте. Той се опитва да накара оста­налите да се съмняват във вас и вие трябва да спрете това съмнение в за­родиш. Обърнете се към него и ка­жете:

„Е, Боб, сега е моментът да те попитам – имаш ли някакви въпро­си?

Има ли нещо, което искаш да ка­жеш? Нещо, което да не ти е ясно?

Нещо, което според теб не съм обяс­нил както трябва?“

Като обърнете вниманието към скептика, ще го накарате да артикулирaте съмненията си и ще го сложите на място.

Над какво да работим: Използвай­те го за внушаване на съмнение.

Точно както колегата ви се опитва да го използва срещу вас,

така и вие можете да му върнете „услугата“.

Ако искате бързо да посеете семената на съмнението в онова,

което каз­ва, или да покажете, че се съмнявате в неговата искреност,

вдигнете бързо „скептична“ вежда.

Докато говорещият не улови изражението,

този знак ще витае и ще измъчва,

и ще причини дискретен смут в разговора.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.