След приключването на сексуалния акт всяко живо същество е тъжно


сперма

Спермата опложда яйцеклетката

Това го е предположил още Аристотел и оставил на поколени­ята изречението: „Post coitum omne animal triste“. Ho непрекъснато се изразявали съмнения относно твърдението на гръцкия философ. 2 500 години след Аристотел американски изследователски екип от университета на щата Ню Йорк начело с Гордон Галъп-младши установил, че е вярно тъкмо обратното.

При своето деликатно изследване Галъп търсил отговор на въпроса дали спермата не притежава антидепресивни свойст­ва. За целта той избрал твърде необичаен изследователски подход към протоколиране на резултатите. Галъп изследвал броя на депресиите, при 293 студентки и ги разпределил на три групи в зависимост от това, дали правят секс със или без презерватив.

С помощта на стандартизиран тест за изследване на настро­ението и на една общоприета скала, отчитаща

път на

Спермата си има няколко части

състоянието на депресия се установило, че жените, чиито партньори никога не ползват презерватив, били най-щастливи и най-рядко правели опити за самоубийство. В тази класация според настроението следвали жените, чиито партньори само понякога ползвали кондоми. Най-недоволни били жените, чиито партньори вина­ги използвали презервативи. По отношение на броя опити за самоубийство например те били изпреварени само от жените, които изцяло се въздържали от секс.

Галъп и неговите колеги предполагат, че съдържащите се в семенната течност хормони проникват чрез вагината и матката в кръвоносната система и така допринасят за подобряване на настроението. Възможно е това да е така и при орален и ана­лен секс, но още не са проведени изследвания за потвърждава­не на това предположение. Досега също така още не е изслед­вано какво е настроението на жените, които използват проти­возачатъчни средства (например хапче) и при които все пак спермата също прониква в тялото. Може би все пак Аристотел I бил прав. В края на краищата той бил направил едно уточне­ние: „praeter mulierem gallumque“, което значи: всички след секс са тъжни – освен жената и петелът. Тъй като той веднага след това кукурига.

spodelime


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.