След смъртта ноктите и косата продължават да растат


мисли

Какво ли не правят днешните хора !

Това впечатление почива на оптическа заблуда. Тъй като съв­сем скоро след настъпване на смъртта кожата се свива, разсто­янието между върховете на пръстите и ноктите става по-голямо отколкото приживе. Това обаче не се дължи на това, че ноктите на пръстите са продължили да израстват, а на загубата на течности в кожата. Същият феномен предизвиква впечатле­нието, че при мъжете след смъртта брадата също продължава да расте. Кожата се отдръпва и свива, не е вече толкова опъна­та и затова космите на брадата, която в момента на смъртта вече е била пораснала, щръкват. Поради това труповете на мъжете по правило биват избръснати още в болницата или впоследствие в погребалната агенция.

споделяне в социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.