Спорта преди и сега


приготви се

В който спорт си добър се пробвай

Противниците на спорта непрекъснато повтарят това твърде­ние, за да изразят своето нежелание да се занимават със спор­тна дейност. Цитира се още и изречението на Чърчил „Ника­къв спорт!“ (при това Чърчил на млади години системно се е занимавал със спорт). После се споменава пръвият маратонец, който пробягал разстоянието между Маратон и Атина и се строполил мъртъв на пазарния площад, след като предал вест­та за победата. В ежедневната преса можете непрекъснато да се натъкнете на информации, според които хора са починали след занимания със спорт.

просто да си легенда

За да си и ти там бади упорит и вярвай в себе си

Според различни изследвания след спортуване рискът от преждевременна смърт все пак е изключително малък. Според някои оценки при една група от 100 000 мъже на средна въз­раст в рамките на една година може да се стигне до шест смъртни случая след активни спортни занимания. При това рискът в първия час след приключване на спортуването е най-голям. Той също така е по-висок при хора, чиято работа изиск­ва предимно да седят, отколкото при хора, които ежедневно се движат и са тренирани. От друга страна, чрез спортуване могат да се намалят от 70 на 40, съотнесено към 10 000 човешки живота, смъртните случаи вследствие на проблеми със сър­дечносъдовата система. Това означава, че годишно от една група, състояща се от 10 000 човека, могат да бъдат спасени 30, ако те спортуват. В крайна сметка кръвното им налягане се понижава, сърцето се тренира, подобрява се кръвооросяването „ снабдяването на тялото с кислород Всичко това са следст­вия, които предпазват от сърдечен инфаркт и инсулт могат да доведат до по-голяма продължителност на живота.

социални бутони


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.