Страхът подобна на изненадата


човек и страх

Винаги може да бъдеш мишена

Страхът понякога може да бъде последван от изненада.

При страх веж­дите се спускат надолу едновременно,

съсредоточени към средата, и виж­дате две малки линии, които се появяват в края на веждата.

Устата също се отпуска надолу и устните се свиват в тънка черта.

Горните и долните клепачи се опъват силно,

зениците се разширяват и очните ябълки изпъкват – обикновено бялото на очите се вижда и над ириса, и под него.

Ще познаете, че някой се страхува,

мишена

Малките и те са мишени

когато видите тези сигнали:

Веждите са вдигнати и едно­временно с това свити.

Горните клепачи се вдигат.

Бялото на очите над ириса се вижда.

Долните клепачи са напрег­нати.

Устните са свити в черта,

от­пуснати надолу и опънати.

Емоциите по-лесно се четат по женското лице

, отколкото по мъжкото.

share button


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.