Свършвам бързо


 

еакулация на мъжа

бързо свършване на мъжа

Спомням си един стар виц. Един мъж се оплакал: “Док­торе, свършвам много бързо! Какво да правя?”. Терапевтът му отговорил: “Като започваш да правиш секс, ще си пред­ставяш, че влизате с партньорката ти в скъп ресторант. Отивате на гардероба. Настаняват ви на масата. Разглеждаш какво има наоколо. Носят ви менюто. Сервират ви първо, второ, трето. И чак когато след десерта дойде келнерът с кафето, тогава свършваш”. След време докторът попитал пациента си за резултата от терапията, но той пак се опла­кал: “Докторе, опитвам се да си представя всичко според съвета ви, но тъкмо влизаме в ресторанта и ето ти го келне­рът с кафето тича срещу мен!”.

Повечето мъже биха се смели на вица, но не и ако са­мите те имат такъв проблем. За преждевременна еякулация говорим в случаите, когато мъжът не успява да задържи изхвърлянето на спермата за необходимото за задоволяване на партньорката му време в приблизително 50 % от сноше­нията. Естествено, ако жената има проблем с получаването на оргазъм, тогава диагнозата не е валидна. Но ако при нея всичко е наред, тя с основание си иска цялата порция удо­волствие, често без да се замисля какви са истинските причини за издънката на партньора й. Психогенните причи­ни за проблема са мъжките малоценностни изживявания пред жената. Преждевременното семеизпразване може да изразява по индиректен начин гнева, който мъжът изпитва към конкретната партньорка или към женския пол изобщо. Той приема жените като доминиращи и кастриращи. Това съвсем не означава, че не изпитва други чувства към парт­ньорката до себе си. Напротив, често дори е разкъсван от изживявана вина пред обичаната жена. Травмата, която би могла да доведе до такъв тип разстройство, обикновено е нанесена от майката, която е подхождала тиранично или е унижавала сина си в детството. Гневът, които детето за­държа, бива пренесен в зряла възраст върху всички представителки на женския пол. Причина за проблема може да бъде и неприятно изживяване, случило се към 5-6-7- годишна възраст, когато момчето започва да проявява интерес към собствените си гениталии, играе с тях, мастур- бира. Ако тази невинна и естествена проява на детско любопитство бъде строго наказана от консервативно мислещи родители, у детето се формира погрешното убеждение, че гениталната любов е проява на слабост. Оттам и малоцен- ностните изживявания, и силният гняв от претърпяното при наказанието унижение след време се пренасят върху всички жени. Мъжът, който свършва бързо, всъщност несъзнавано наказва партньорката си (ако няма органична причина за проблема).

Противоположният проблем се изразява в неспособност за еякулация или закъсняваща еякулация. В първия случай мъжът рядко успява да задържи достатъчно ерекцията, за да достигне до полов акт и да успее да изхвърли спермата във вагината. Във втория — неволево потиска оргазмения реф­лекс. Психологически това може да се обясни със страх от създаване на деца или убеждението на мъжа, че за да не замърси любимия човек със спермата си, ще омърси себе си, задържайки я. Възбудата и ерекцията се възприемат като израз на максимапната потентност на мъжа и обратно – моментът на еякулация се изживява като загуба на контрол, спадане на потентността. Да си винаги в ерекция означава да си максимално потентен. Нарушението на това табу – изпразването – води до фрустрация и чувство за социална импотентност, страх да не бъде изоставен и да не загуби принадлежността си. За такъв мъж “не съм потентен” озна­чава “няма да ме обичат повече”. Спадането на ерекцията след оргазма той изживява като проява на слабост. Затова може да потиска оргазма и за да накаже партньорката си: “Няма да й доставя удоволствието да ме види как изпитвам удоволствие!”. (Не говорим за случаите, при които мъжете съзнателно се опитват да прилагат на практика някои схва­щания от източни философии, според които мъжът запазва енергията си като пести семето си, а за случаи, при които самите те преживяват като проблем забавената еякулация).

В повечето случаи сексуалните проблеми са следствие от други неразрешени проблеми във взаимоотношенията в двойката. Не винаги обаче партньорите си дават смеггка за това. А когато липсва органична причина за проблема, той е напълно разрешим с компетентната помощ на сексолог или психотерапевт.

социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.