Тъй като лекарите предписват все по-малко средства за природолечение, делът им в общото количество на използваните медикаменти намалява


хапче

Хапчетата са по-вредни от билките

Лекарите предписват всъщност все по-малко лекарства на билкова основа, но въпреки това делът на средствата за природолечение в общото количество медикаменти се увеличава. Непоклатима е вярата на хората в това, че церовете от билки действат едновременно „нежно” и са изключително ефикасни. Дори расте готовността на пациентите сами да дават пари за така наречените фитофармакологични средства, дори ако и ко­гато лекарите не ги предписват.

Според едно изследване на Института за изследване на насе­лението в Аленсбах делът на хората в Германия, които взимат билкови препарати, е нараснал от 52 процента през 1970 г. на 65 процента през 1997 г. и на 73 процента през 2002 г. Повечето илачи се вземат за предпазване от настинки, грип, безсъние, главоболие, прй изтощение на организма, кожни болести и оп­лаквания от стомашно-чревния тракт.

природа

Билките са най-често безвкусни

Делът на природните средства за лечение, предписани от лекари, в действителност през 2000 година е спаднал с 10 процента и така търговският оборот по това направление е дос­тигнал 800 милиона евро. В същото време през 2000 година с рсет процента е нараснал оборотът в областта на самолечението. С билки. Общо 4,3 милиарда евро годишно се харчат в Германия за лекарства, които не подлежат на лекарско предписание. Тази сума съответства на 680 милиона опаковки, представляващи от своя страна 40 процента от 1,6 милиарда опаковки, които годишно се продават в немските аптеки. В сравнение с традиционните лекарства съдържащите се в растенията вещества се радват все още на неимоверно доверие Участващите в анкетата 2 172 души трябвало да преценят възможните  странични действия на различните медикаменти и да ги подредят според скала със степени от една до десет. При това нулата е била отредена за медикаменти, при които не се наблюдават странични действия. Синтезираните по химически път лекарства получили степен 6,7 за странични действие, средствата за природосъобразно лечение получи значително по-ниската степен от 2,3.

сподели ме


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.