Трансплантацията на орган влияе положително върху връзката на пациента с партнъора му


работа на кантар

Много е сложно това което виждате

Заболяването на органи, което изисква трансплантация, е огромно натоварване както за пациента, така и за партньора му, семейството и много други близки. Затова се предполага, че трансплантацията би се отразила положително върху личните взаимоотношения, след като  най-голямата опастност за живота е преминала с присаждането на нов орган. Теглото, което е по-малко, след като се премине към следоперативно лечение – така предполагаме.

На практика обаче нещата стоят другояче. Както са установили лекарите от университетската клиника във Виена, самата трансплантация се отразява отрицателно както на оперираните, така и на партнъорите им. В изследването учените включили 26 двойки, при които на единия партнъор е трябвало да бъде присадено сърце. Анкетата започнала непосредствено преди трансплантацията и продължила дълги години след това. Пациентите споделяли за чести конфликти с партнъорите си, щом заговорели за чувствата си.

Партнъорите пък имали друг вид проблеми с променената ситуация. Те преживявали промяната на ролята си, имали проблими с комуникацията, емоционалната връзка, ценностите и нормите на оперирания си партнъор.  Промените настъпвали поне пет години докато по време на лечението на първо място стои медицинският аспект и най-важната цел на лекарите е да не се отхвърли органът, личните взаимоотношения не бива да се оставт настрана и още преди операцията да се говори за нуждите на партнъора.

сподели ме


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.