Убиването на стволови клетки от ембрион е равнозначно на убиването на ембриона при аборт


против тумор клетка

Клетката спомага срещу тумор

При аборт на везната са поставени две правно защитени блага. При изследването на стволови клетки това не е така. Законова­та база по отношение на абортите е изминала дълъг и труден път до постигането на обществено съгласие по въпроса. При нея се съпоставят правно защитеното благо на ембриона и правно защитеното благо на майката. Никой не може да за­дължи една жена да стане майка против собствената й воля. Обаче в случая със стволовите клетки не са в диспозиция две правно защитени блага. Тук нещата се отнасят само до ембри­она. На неговите интереси не се противопоставят никакви дру­ги индивидуални интереси, които биха били засегнати и биха оправдали неговото унищожаване. При такава индивидуална позиция в правния свят едва ли могат да се поставят от другата страна на везната обществени интереси като свободата за провеждане на изследвания или неясните изгледи за успешно лечение с помощта на стволовите клетки.

сподели бутон


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.