първа среща
Влюбените хора са най-щастливи

“Дъщеря ми е на 14 години. Разбрах, че има приятел. Много съм притеснена, защото напоследък е много разсея­на. Училището не я интересува вече толкова много. Зане­мари и задълженията си вкъщи… Като гледам днешните нрави, направо ме обзема ужас при мисълта, че може и да забременее. ”

Уважаема Госпожо, спомнете си Вашата първа любов, “топката под лъжичката”, липсата на апетит, невъзмож­ността да се концентрирате върху ежедневните задачи. Дъщеря Ви просто е влюбена. Притесненията Ви са излиш­ни, особено ако имате добър приятелски контакт с нея. За да се чувствате спокойна, най-доброто, което можете да направите, е да споделите радостта й като разговаряте без задръжки за това какво изпитва. Тя вероятно има нужда да споделя с някого и най-добре е, ако това е мама. Знаете ли колко много момичета и момчета не смеят да говорят с родителите си, защото се страхуват, че няма да бъдат разб­рани?

Разкажете й за Вашата първа любов. Така доверието между вас ще порасне много. Проявявайте интерес и поискайте дори, ако тя няма нищо против, да се запознаете с приятеля й. По-добре да го покани вкъщи, отколкото да се притеснявате къде се срещат.

Доверието или любов ?

доверие един на друг
Доверието, нещо уникално

Говорете и за сексуалния живот, дори и на Вас самата да ви се струва, че е рано (дори ако не сте го направила досега, сте закъсняла!) и бъдете готова да отговорите отк­рито на всички нейни въпроси. Ако и съпругът ви споделя този прозрачен начин на общуване, дъщеря Ви ще има във ваше лице най-добрата подкрепа, ако има нужда от съвет. По този начин тя ще се чувства сигурна и спокойна и няма да е необходимо да се крие или лъже. Това би я направило по-малко тревожна и ще и позволи да се съсредоточи пове­че в ученето и домашните задължения. Защото, ако се отнасяте с нея като с възрастен човек, тя ще се възприема като равна на родителите си и чувството и за отговорност ще укрепне. За четиринадесетгодишните това е нещо много важно, защото им се иска да бъдат възприемани вече като големи, независимо, че в много отношения са още деца.

На тази възраст от голямо значение е мнението на връс­тниците и по-малко – това на родителите. Често това създа­ва конфликти между поколенията. А всъщност “трудният пубертет” не всякога е толкова “труден”, ако се опитаме да подходим към него приятелски, а не с размахан пръст.

Понякога от това как е изживяна първата любов зависи как ще протичат всички останали връзки с другия пол в по­нататъшния живот на човека. Ако сте прекалено назидател­ни, рискувате да я блокирате. А една красива, напълно изживяна първа любов създава добро самочувствие и висо­ка самооценка, важни за бъдещето на един млад човек.