В страните с лошо развито здравеопазване има повече болни от рак, отколкото в страните с добро здравеопазване


докторчо

Доктори са мили и добронамерени

Трудно е да се каже какво представлява добрата и лошата сис­тема на здравеопазване. Факт е обаче, че в развитите евро­пейски страни има значително повече болни от рак, отколкото в по-бедните страни. Изследване на честотата на разпростра­нение на рака в 17 европейски страни стига до този резултат. Според него по честота на разпространение на рака в Европа на последно място е Полша (1 170 случая на 100 000 жители),

а на първо място е Южна Швеция (3 050 на 100 000). В Герма­ния цифрите са почти толкова високи, колкото в Южна Швеция.

Причината за тези значителни различия се крие не в това, че поляците са по-малко податливи на ракови заболявания, нито че живеят по-здравословно от останалите европейци. По-скоро по-доброто лечение в развитите страни води до по-дълга продължителност на живота на раково болните. В страните с по-лошо финансиране на здравеопазването туморите не само се откриват по-късно, но и болните умират по-рано. Освен то­ва продължителността на живота в по-бедните страни като ця­ло е по-малка. Тъй като повечето форми на рак са по-разпространени сред възрастните хора, това също оказва влия­ние върху честотата на раковите заболявания. Всички тези причини – по-ранна смърт, по-късно диагностициране, по-лошо лечение и по-кратка продължителност на заболяването – водят до факта, че в по-бедните страни има по-малко раково болни.

споделяне в социални мрежи


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.