Вдигнати палци


палците

Човек винаги се учи

Като пръст, който отличава приматите от останалия животински свят, противопоставящият се палец е най-силният ни пръст и по тази причина – едно потенциално оръжие за изразяване.
Обикновено виждаме използването на палеца в жестове, когато хората се опитват да демонстрират увереност или авторитет.
Типично палецът се възприема доста фалически, така че е по-уместно мъжете да използват този жест, отколкото жените.

Какво да следим:

Характерния жест с палеца, който хората правят.
Бил Клинтън използва това знаково вдигане на палци толко¬ва често, че този жест стана известен като „палецът на Клинтън“.

човешки палец

Палците дали са ни нужни?

Той го използва, за да подчертае главното, да провокира хората към дискусия, да поздрави или да махне за довиждане, или най-общо да изрази оптимизъм – и сила.

Над какво да работим:

Използвайте го повече, но не прекалено много.
Този жест е бил използван толкова много в културата ни, че понякога може да бъде възприет саркастично.
Но все пак събужда толкова много позитивни асоциации, че си струва да го направим част от репертоара ни.


Copyright © 2021 useful-news. All rights reserved.