Височината на тона


добро чувство за хумор

Смехът може да се приеме добре или зле

Височината на тона е мярката за това доколко „висок“ или „нисък“ е един глас, качеството, което най-лесно ни помага да определим дали говорещият е мъж или жена.
Гласовете на момичетата са по-високи в горния регистър, отколкото тези на момчетата във всяка възраст, с изключение на възрастта между пет и шест години.
Докато момичешките гласове са неизменно по-ниски в горния регистър от осемгодишна възраст до пълнолетие, момчешките гласове спадат внезапно на четиринайсет годишна възраст.
Изследванията сочат, че като атрактивни се възприемат по-богатите, по-ниските в горния регистър и вариращите по някакъв начин гласове.
За говорещия мъж ниските в горния регистър гласове се възприемат като по-атрактивни, приятни и убедителни.
Леките вариации по време на разговор са нормални, но една монотонна интонация, докато трае целият разговор, може да бъде силен индикатор за отегчение или безразличие и може да забави разбирането до 10%.

Интонацията

Нашата интонация се повишава, когато сме стресирани и се чувстваме тревожни, но и когато преживяваме голяма радост.
Екстровертите по принцип говорят в по-високия регистър, но само до определена степен не трошат чаши с ултразвук, те просто поддържат разговора жив.

виковете са лош знак

Да викаш може да означава много неща

По-високият регистър се свързва с възбуда, но може също да се възприеме и като по-малко правдив, по-неубедителен и по-нервен.

Гласът

Енергичен, променящ височините си глас може би е първото нещо, върху което трябва да поработите, за да подобрите гласа си.
Тъкмо променливостта в регистъра е тази, която поддържа интереса на околоните към онова, което казвате.
Стремете се да накарате гласа си да звучи мелодично, като променяте височината на тона, докато говорите.
Отпуснете гласа си, когато си поемате дълбоко въздух и си тананикайте в целия си тонален диапазон.
След това всеки път по време на разговор просто възбудете интереса на събеседника си като отвреме навреме сменяте височината.
Ако гласът ви е слаб във височините, произнесете думите, върху които искате да наблегнете, в по-висок регистър; ако гласът ви е висок, направете обратното.
Помислете как да придадете на гласа си онзи диапазон, който трябва да използвате, когато пеете тоновата стълбица.
Или пък променете изражението на лицето си, докато говорите; тези промени ще имат пряк ефект и върху гласа ви.
Ако трябва да препоръчам една област от вокални знаци, върху която да обърнете внимание, това би била вариацията във височината на тоновете.
Тази вариация е именно това, което държи интереса на околните, докато говорите.
Изследванията показват, че екстровертните типове внасят повече тонални контрасти по време на разговор.

spodelime


Copyright © 2019 useful-news. All rights reserved.