човек без думи
Понякога думите са излишни в даден момент

Вземането на думата представлява част от цялостния разговор.
Колко дълго трае паузата, преди да отговорите?
Може би си мислите, че вземането на думата е нещо, което правим съвсем естествено.
Но някои хора наистина не го схващат – те или ще говорят едновременно с вас, или ще довършват изреченията ви, или пък няма да отговорят в предвидената пауза, докато вие говорите.
Вземането на думата използва също така „обратната връзка“, онези знаци като увеличаване на зрителния контакт, кимането и малките думички като „аха“, с които показваме на говорещия, че разбираме онова, което казва.
„Обратната връзка“, хъмкането, доглеждането или намазването на зрителния контакт се използват по същия начин, за да разбере говорещия, че е наш ред и бихме искали ние да вземем думата.

дума взема
Разваленото приятелство се оправя трудно

Ако той не вижда реакциите ни, може да не се чувства сигурен дали го разбираме и не е изключено да започне да пита: „Разбираш ли какво имам предвид?“
Депресия; несигурност; несръчност.
„Латентност на отговорите“ в един разговор е паузата мълчание между редуването на събеседниците.
Обикновено отговаряме на паузата в един разговор за по-малко от две секунди; ако изчакате по-дълго от три секунди събеседникът ви ще се почувства неловко.
Много хора, включително онези, които са депресирани, са склонни да оставят дълги паузи мълчание преди да отговорят на коментара на другия.
Ако ви е трудно да прецените кога е ваш ред да говорите, потърсете следните знаци: Ако паузата тишина е по-дълга от три секунди събеседникът ви е спрял да жестикулира и гледа право във вас, подновява зрителния контакт.
Някои хора съобщават даден факт с накланяне на глава, сякаш казват: „Ти какво мислиш за това?“

Обмисляне за бърза реакция

Общителен; агресивен; нетърпелив.
Да реагираш бързо обикновено е добре – не трябва да обмисляш прекалено дълго отговорите си, така че те възприемат като по-знаещ и интелигентен.